NATASYA-LOGO-white.png

Kenyataan Natasya

KENYATAAN NATASYA

Natasya berhak untuk :

  • Mengubah suai atau menarik balik, buat sementara waktu atau selama-lamanya, laman web Natasya (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis kepada anda;Natasya tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian atau penarikan balik ;dan/ atau 
  • Pertukaran syarat-syarat ini dari semasa ke semasa, dan anda menggunakan laman web Natasya (atau sebahagian daripada perkhidmatan) berikutan perubahan itu hendaklah disifatkan sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa dengan kerap untuk menentukan sama ada syarat- syarat telah berubah. Jika anda tidak bersetuju dengan apa-apa perubahan kepada syarat-syarat maka anda perlu berhenti menggunakan laman web Natasya.
  • Jika Natasya perlu menukar syarat-syarat ini, pesanan anda tertakluk kepada Terma & Syarat pada tarikh dan masa ada telah letakkan pesanan. Terma-terma dan Syarat-syarat boleh dilihat di bawah Polisi Pembelian.
  • Jika terdapat mana-mana bahagian syarat ini yang diisytiharkan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap telah dipadamkan dari syarat dan peruntukan selebihnya dalam syarat akan terus berkuatkuasa  dan berkesan sepenuhnya, Undang-undang Malaysia terpakai kepada syarat-syarat ini dan sebarang petikaian yang berkaitan dengan syarat ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.